جمعه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ /۲۵ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

نشست هم اندیشی مبلغان نخبه در عرصه تعمیق ایمان و باورهای دینی با موضوع عوامل دین گریزی