پنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ /۲۴ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

نشست هم اندیشی معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با معاون عملیات سپاه علی بن ابیطالب (ع)