پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ /۱۰ ربيع الأول ۱۴۴۴

مسیر

مدیر کل تبلیغ عمومی:
مدیرکل تبلیغ عمومی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی گفت: اساساً انتخابات در کشور نشان دهنده بعد جمهوریت نظام، توجه به مردم سالاری دینی، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم در کنار بعد اسلامیت نظام است.

به گزارش بلاغ، به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین یحیی کمال در گفت وگو با خبرنگار ما نقش مبلغان در افزایش مشارکت مردم در انتخابات پیش رو را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: این دوره از انتخابات ریاست جمهوری فارغ از اینکه چه کسانی نامزد انخابات هستند و یا نهاد نظارتی در تأیید و رد صلاحیت کاندیدها چه شیوه ای را در پیش می گیرند، به لحاظ امور مختلفی بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: اساساً انتخابات در کشور نشان دهنده بعد جمهوریت نظام، توجه به مردم سالاری دینی، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم در کنار بعد اسلامیت نظام است و به میزانی که حضور و مشارکت مردم در انتخابات افزایش یابد نشان دهنده اعتماد عمومی و پشتوانه مردمی از نظام خواهد بود و موجب اقتدار نظام در عرصه بین المللی و تسهیل در اجرا و پیاده سازی برنامه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دولت در کشور خواهد شد.

مدیرکل تبلیغ عمومی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی تصریح کرد: میزانی که این مشارکت و حضور کاهش یابد و آسیب ببیند، اقتدار نظام در عرصه بین المللی و فرایند اجرای برنامه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور و نیز در بحران ها و حوادث سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی آسیب پذیر خواهد شد.

وی با اشاره به راهکارهای اعتمادسازی عمومی خاطرنشان کرد: اعتمادسازی عمومی نیازمند برنامه ریزی و اجرای سیاست های اصلاحی در قوانین و شیوه نامه ها و بروکراسی اداری، ارائه خدمات رفاهی و افزایش قدرت خرید و تامین معیشت مردم و آزادی های مشروع و مطرح در قانون اساسی و فراهم سازی بستر و زمینه های مشارکت و حضور حداکثری از سوی نهادهای نظارتی و اجرایی است.

ارتباط در ایتا