شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ /۲۵ ذو الحجة ۱۴۴۱

مسیر

استاد نظری منفرد-اعتماد به نفس یک فن مهم در خطابه است