سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ /۲۵ جمادى الأول ۱۴۴۱

مسیر

استاد نظری منفرد-اعتماد به نفس یک فن مهم در خطابه است