يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ /۱۵ شوال ۱۴۴۱

مسیر

نرم افزار دانستنی های صحیفه سجادیه

کتاب " دانستنی های صحیفه سجادیه" نوشته مصطفی اسرار که توسط انتشارات محیا به چاپ رسیده است. 

از جمله موضوعات این کتاب می توان به عناوین : 

تاریخچه صحیفه سجادیه؛

محتوای دعاهای صحیفه سجادیه

اشاره کرد.