جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ /۱۴ محرم ۱۴۴۴

مسیر

نرم افزار سیمای مهدویت در قرآن

نرم افزار سیمای مهدویت در قرآن

کتاب " سیمای مهدویت در قرآن" نوشته محمد جواد مولوی نیا که توسط انتشارات امام عصر ( عجل الله تعالی فرجه الشریف ) به چاپ رسیده است. 

از جمله آیاتی درباره امام مهدی در این کتاب آمده می توان به آیات : 

سوره انبیاء، آیه ۱۰۵؛

سوره قصص، آیه ۵؛

سوره نور، آیه ۵۵؛

سوره بقره، آیه ۱-۳؛

سوره بقره، آیه ۱۴۸؛

سوره بقره، آیه ۱۵۵؛

سوره آل عمران، آیه ۲۰۰؛

سوره نساء، آیه ۶۹؛

سوره توبه، آیه ۳۳

و...اشاره کرد.

نظرات

نرم افزارها عالی اند. اگر قابل نصب باشند.
ارتباط در ایتا