پنجشنبه ۳۰ دى ۱۴۰۰ /۱۶ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

نرم افزار سیمای مهدویت در قرآن

نرم افزار سیمای مهدویت در قرآن

کتاب " سیمای مهدویت در قرآن" نوشته محمد جواد مولوی نیا که توسط انتشارات امام عصر ( عجل الله تعالی فرجه الشریف ) به چاپ رسیده است. 

از جمله آیاتی درباره امام مهدی در این کتاب آمده می توان به آیات : 

سوره انبیاء، آیه ۱۰۵؛

سوره قصص، آیه ۵؛

سوره نور، آیه ۵۵؛

سوره بقره، آیه ۱-۳؛

سوره بقره، آیه ۱۴۸؛

سوره بقره، آیه ۱۵۵؛

سوره آل عمران، آیه ۲۰۰؛

سوره نساء، آیه ۶۹؛

سوره توبه، آیه ۳۳

و...اشاره کرد.

موضوع نرم افزار: 
ارتباط در ایتا