محمود اکبری

احكام عددى 1

تاریخ انتشار: 15:43 - 1394/03/18
براى بيان احكام، در اين شيوه بسيارى از احكام فقهى از زاويه عدد و شماره مورد بررسى قرار گرفته است كه خود مى ‏تواند تنوعى در بيان احكام باشد.
احكام عددى

مقدمه:

بيان احكام در قالب ‏ها و شيوه‏ هاى مختلف مى ‏تواند جاذبه بيشترى براى مخاطبان به ويژه قشر جوان ايجاد كند شيوه عددی شیوه ديگرى است براى بيان احكام، در اين شيوه بسيارى از احكام فقهى از زاويه عدد و شماره مورد بررسى قرار گرفته است كه خود مى ‏تواند تنوعى در بيان احكام باشد.

احكام عددى يك‏

چيز نجس كه عين نجاست در آن نيست اگر زير شيرى كه متصل به كر است‏ يك‏ مرتبه شسته شود پاك مى‏ شود.[1]

اگر چيز نجس را بعد از برطرف كردن عين نجاست‏ يك‏ مرتبه در آب كر يا جارى فرو ببرند پاك مى‏ شود.[2]

بر نمازگزار مستحب است بين اذان و اقامه‏ يك‏ قدم بردارد.[3]

اگر چند غسل بر كسى واجب باشد براى همه آنها يك‏ غسل كافى است.[4]

يك‏ وجب فاصله در حال ايستاده بين پاهاى مرد مستحب است.[5]

نمازگزار مى ‏تواند به جاى تسبيحات اربعه‏ يك‏ حمد آهسته بخواند.[6]

اگر چيزى به غير بول نجس شود چنانچه بعد از برطرف كردن نجاست‏ يك‏ مرتبه آب روى آن بريزند و از آن جدا شود پاك مى ‏گردد.[7]

اگر چيزى به بول پسر شيرخوارى كه غذاخور نشده نجس شود يك‏ مرتبه آب روى آن بريزند پاك مى‏ شود.[8]

بين دو نماز جمعه بايد يك‏ فرسخ فاصله باشد.[9]

سلام واجب نماز يكى‏ از دو سلام آخر نماز است.[10]

اگر چند ميت را مس كند يك‏ غسل كافى است.[11]

حج در تمام عمر يك‏ مرتبه واجب مى‏ شود.[12]

اگر به چيز نجسى كه عين نجاست در آن نيست‏ يك‏ مرتبه باران ببارد پاك مى‏ شود و در فرش و لباس و مانند اينها فشار دادن لازم نيست البته بايد طورى باشد كه بگويند باران مى ‏آيد.[13]

مخرج بول با غير آب پاك نمى‏ شود اگر بعد از برطرف شدن بول‏ يك‏ مرتبه بشويند كافى است.[14]

اگر مخرج غائط را با آب بشويد بايد چيزى از غائط در آن نماند ولى باقى ماندن رنگ و بوى آن مانعى ندارد. و اگر در دفعه اول طورى شسته شود كه ذره ‏اى از غائط در آن نماند دوباره شستن لازم نيست و اگر بخواهد با سنگ پاك كند اگر با يك‏ مرتبه هم غائط برطرف شود كفايت مى ‏كند.[15]

 

مقالات مرتبط :  احكام عددى 2 احکام عددی 3 - احکام عددی 4 -  احکام عددی 5 - احکام عددی 6 - احکام عددی 7 - احکام عددی 8

 

پی نوشتها:

------------------------------------------

[1] توضيح المسائل مراجع، ج 1، م 159

[2] همان، ص 113، م 159

[3] همان، م 940

[4] همان، م 389

[5] همان، م 977

[6] همان، م 105

[7] همان، م 162

[8] توضيح المسائل مراجع، م 161.

[9] همان، م 53.

[10] تحرير الوسيله، ج 1، ص 181.

[11] توضيح المسائل مراجع، م. 531

[12] همان، م 2036.

[13] همان، م 37.

[14] همان، م 66.

[15] همان، م 67.

دیدگاه‌ها

ناشناس 16:22 - 1394/03/28

خوب

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس های صفحه وب و آدرس های ایمیل به طور خودکار به پیوند تبدیل می شوند.