پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ /۲۶ ربيع الثاني ۱۴۴۳

مسیر

نرم افزار دانشنامه حضرت خدیجه سلام الله علیها

دانشنامه حضرت خدیجه سلام الله علیها

نرم افزار دانشنامه حضرت خدیجه سلام الله علیها

مشخصات کتاب:
سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،۱۳۹۲
عنوان و نام پدیدآور:دانشنامه حضرت خدیجه سلام الله علیها/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان.
وبا تشکر از حجه الاسلام والمسلمین سید مجید نبوی - مهدی آقابابائی - حسین غزالی اصفهانی - علی بشیری لمجیری و حوزه علمیه حضرت خدیجه (س) - تهران
ناشر چاپی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، ۱۳۹۲.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه ، رایانه و کتاب
موضوع:حضرت خدیجه سلام الله علیها - دانشنامه

عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛
فصل اول: اجداد و خویشاوندان؛
فصل دوم: تولد و لقب حضرت خدیجه سلام الله علیها؛
فصل سوم: فعالیتهای تجاری حضرت خدیجه سلام الله علیها؛
فصل چهارم: ازدواج و فرزندان؛
فصل پنجم: علم و معرفت حضرت خدیجه سلام الله علیها؛
فصل ششم: تجارت محمد صلی الله علیه و آله برای حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از ازدواج؛
فصل هفتم: علاقه مندی حضرت خدیجه سلام الله علیها به پیامبر صلی الله علیه و آله؛
فصل هشتم: خواستگاری حضرت خدیجه سلام الله علیها از پیامبر صلی الله علیه و آله؛
فصل نهم: فرزندان حضرت خدیجه سلام الله علیها؛
فصل دهم: ویژگی های حضرت خدیجه سلام الله علیها؛
فصل یازدهم: نقش ثروت خدیجه سلام الله علیها در پیشبرد اسلام؛
فصل دوازدهم: حوادث تاریخی مهم در زمان ندگی مشترک حضرت خدیجه سلام الله علیها و پیامبر صلی الله علیه و آله؛
فصل سیزدهم: منزلت معنوی حضرت خدیجه سلام الله علیها؛
فصل چهاردهم: حضرت خدیجه سلام الله علیها در بستر رحلت؛
فصل پانزدهم: موقعیت خانه خدیجه سلام الله علیها؛
فصل شانزدهم: سخنان بزرگان، دانشمندان درباره حضرت خدیجه سلام الله علیها؛
فصل هفدهم: پاسخ به چند سئوال و شبهه؛
فصل هجدهم: نخستین اسلام و ایمان آورنده حضرت علی علیه السلام است یا حضرت خدیجه علیها السلام ؟؛
منابع و ماخذ

ارتباط در ایتا