جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ /۱۵ ربيع الأول ۱۴۴۳

مسیر

نرم افزار صحیفة الحسن(ع)

نرم افزار صحیفة الحسن(ع)

نرم افزار صحیفة الحسن(ع) 

عناوین اصلی کتاب شامل

مقدمه دفتر؛

مقدمه مؤلف؛

نیایش ها و ادعیه آن حضرت علیه السلام؛

خطبه های آن حضرت علیه السلام؛

مناظرات آن حضرت علیه السلام؛

گزیده ای از گفتار آن حضرت علیه السلام؛

گزیده ای از گفتار آن حضرت علیه السلام؛

اشعاری در مدح آن حضرت علیه السلام؛

پاورقی

ارتباط در ایتا