پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

بچه ها در هر موقعیتی که قرار دارند ، رویدادهای بعدی را نمی بینند و فقط در لحظه زندگی می کنند . برای همین ، هنگام گــذر از مرحله ای دیگر ، دچار مشکل می شوند . بنا براین بهتر است هنگامی که می خواهید او را از جایی که دوست دارد به جای دیگری ببرید ، ابتدا پنج
نکاتی در مورد کودکان

 ۶.به کودک کمک کنید که کمی جلوتر را ببیند

بچه ها در هر موقعیتی که قرار دارند ، رویدادهای بعدی را نمی بینند و فقط در لحظه زندگی می کنند . برای همین ، هنگام گــذر از مرحله ای دیگر ، دچار مشکل می شوند . بنا براین بهتر است هنگامی که می خواهید او را از جایی که دوست دارد به جای دیگری ببرید ، ابتدا پنج دقیقه قبل او را مطلع کنید که تا چند لحظه دیگر باید اینجا را ترک کنید . اگر بی خبر دست او را بگیرید و به جای دیگری ببرید باعث آزار او می شوید.

۷.از جایی که برای او مشکل ساز است دور شوید

 اگر هر بار با کودک به جایی رفتید و با مشکلاتی روبرو شدید ، برای اینکه زمینه تغییر و آمادگی لازم  در او بیشتر شود از حضورش در آن مکان مدتی معین خود داری کنید.تا به مرور ذهنیت او، آمادگی روبرو شدن با تجربه تلخ را اخذ کند.

۸ .از اصل تنوع  برای کودکان استفاده کنید

مکان ها و شرایطی که برای کودکان خسته کننده و نا خوشایند هست،با تغییر محیط می توان نظر آنها را جلب کرد.

۹. در هر مرحله او را راهنمایی کنید

دقت کنید که هر یک از مراحل رشد کودکان  در کارهای روزمره پنهان شده است . او به تدریج می تواند کفشهایش را بپوشد و یا  به حمام برود . شما نخست باید او را از لحاظ فیزیکی ( در هر مرحله انجام امور روزانه ) راهنمایی کنید و بعد فقط نظاره گر باشید .
مثلاً به او بگویید : " من نمی توانم لباست را دربیاورم ؛ اما تو را تماشا می کنم که چطور این کار را می کنی ."

۱۰ .گاهی بعضی امور را به کودک یادآوری کنید

بچه ها به راحتی ممکن است چیزی را فراموش کنند . این وظیفه شماست که بعضی موارد را به آنها تذکر دهید . مثلاً اگر کودکی فراموش کرد به شما سلام کند . باید با مهربانی به او بگویید " وقت  آمدن" بهتر است سلام بگویید است . یک کلمه ی یاد آوری برای او بسیار مفید خواهد بود .

۱۱. هنگام فرمان دادن به کودک ، از دستورات واضح و روشن استفاده کنید

به جای اینکه بگویید " منظم  و مرتب باش " بهتر است به مورد مشخصی اشاره کنید . یعنی بگویید کتاب ها را در قفسه آبی ، و اسباب بازی ها را در قفسه پایینی بگذار.  هر قدر فرمان های شما واضحتر باشد  پذیرفتن آنها برای کودک آسانتراست.

۱۲. در صورت امکان علت انجام هر کاری را برای کودکان توضیح دهید

مثلا موقع خواندن نماز بگویید: من الان وضوء می گیرم،رو به قبله می ایستم،به خاطر دستور خدا نماز می خوانم،و یا فلان کار انجام بدهید خدا خوشش نمی آید و...

.....................

منبع

ارتباط در ایتا