مسیر

امام حسن عليه ‏السلام
امام صادق عليه ‏السلام فرمود: «حسن عليه‏ السلام در خلقت و سيرت و شرافت، شبيه ‏ترين مردم به رسول‏ خدا صلي ‏الله ‏عليه‏ و‏آله بود».

امام حسن عليه ‏السلام از ديدگاه معصومان علیهم السلام

۱. پيامبر اكرم صلي ‏الله‏ عليه ‏و‏آله فرمود: «حسن عليه‏ السلام از من است و من از اويم. هر كه دوستش بدارد، خداوند دوستدار او است».[۱]

۲. امام علي عليه‏ السلام فرمود: «اي مردم! پسرم حسن مي ‏داند همان چيزي را كه خدا به سليمان بن داوود آموخته بود».[۲]

۳. امام سجاد عليه ‏السلام فرمود: «حسن عليه ‏السلام در همه حال خداي سبحان را ياد مي ‏كرد».[۳]

۴. امام صادق عليه ‏السلام فرمود: «حسن عليه‏ السلام در خلقت و سيرت و شرافت، شبيه ‏ترين مردم به رسول‏ خدا صلي ‏الله ‏عليه‏ و‏آله بود».[۴]

سخنان برگزيده امام حسن عليه ‏السلام[۵]

با همسايه ‏ات به نيكي همسايگي كن تا مسلمان باشي.[۶]

خويشاوند، كسي است كه دوستي سبب خويشاوندي او است، اگرچه نسبش دور باشد.[۷]

هر كه تسليم خواست خدا باشد، هرگز جز آنچه خدا برايش خواسته است، آرزويي نمي ‏كند.[۸]

بخل آن است كه فرد آنچه را انفاق كرده است، تلف شده بداند و آنچه را كه ذخيره كرده است، شريف بداند.[۹]

تمام كردن احسان از آغاز كردن آن بهتر است.[۱۰]

هيچ گروهي با هم مشورت نكردند، مگر آنكه به راه پيشرفت خود رهنمون شدند.[۱۱]

نشانه برادري، وفاداري در سختي و آسايش است.[۱۲]

هرگاه شنيدي شخصي آبروي مردم را مي ‏ريزد، بكوش تا تو را نشناسد.[۱۳]

احسان آن است كه تأخيري در پيش و منّتي در پس نداشته باشد.[۱۴]

هر كس احسان‏هاي خود را برشمرد، بخشندگي خود را تباه كرده است.[۱۵]

هر كس كه طالب عبادت است، خود را براي آن، از هر گناهي پاكيزه سازد.[۱۶]

باور و يقين، پناه‏ گاهي براي راستي و سلامت است.[۱۷]

فرد عاقل، كسي را كه از او موعظه بخواهد، فريب نمي ‏دهد.[۱۸]

 

پی نوشتها:

------------------------------------

[۱] همان، ص ۳۰۶، ح ۶۶ .

[۲] ابن شهرآشوب مازندرانى، مناقب فى فضل آل ابى‏طالب، ج ۴، ص ۱۰.

[۳] امالى صدوق، ص ۲۲۴.

[۴] الارشاد، ج ۲، ص ۵.

[۵] براى مطالعه بيشتر در مورد سخنان حضرت امام حسن مجتبى عليه‏ السلام مراجعه كنيد به: محمد دشتى، فرهنگ سخنان امام حسن عليه‏ السلام، قم، مؤسسه فرهنگى تحقيقاتى اميرالمؤمنين على عليه‏ السلام.

[۶] بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۱۱۲.

[۷] ترجمه تحف العقول، ج ۱، ص ۴۱۴.

[۸] همان، ص ۴۱۵.

[۹] بحارالانوار، ج ۷۴، ص ۴۱۷، ح ۳۸.

[۱۰] همان، ج ۷۸، ص ۱۱۱.

[۱۱] ترجمه تحف‏ العقول، ج ۱، ص ۴۱۳.

[۱۲] بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۱۱۴.

[۱۳] همان، ج ۷۴، ص ۱۹۸، ح ۳۴.

[۱۴] همان، ج ۷۸، ص ۱۱۵، ح ۱۱.

[۱۵] همان، ج ۷۴، ص ۴۱۷، ح ۳۸.

[۱۶] ترجمه تحف‏ العقول، ج ۱، ص ۴۱۹.

[۱۷] همان

[۱۸] همان

منبع: ارمغان۳