جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ /۱۳ شوال ۱۴۴۱

مسیر

نسخه چاپ
سومین جلسۀ کارگروه پشتیبانی علمی تبلیغ دینی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گروه تأمین منابع معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.
جلسه

به گزارش خبرنگار بلاغ،این جلسه با هدف شناسایی و تعیین موضوعات ره‌توشۀ محرم ۱۳۹۴ و بررسی راهکارهای عمومی‌سازی آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تشکیل گردید.

در این جلسه پس از گزارش دبیر کارگروه از ره توشه ماه مبارک رمضان، اعضای کارگروه ضمن ارائه موضوعات پیشنهادی ره‌توشه محرم، بر ضرورت توجه مبلغان به نیازهای جامعه و بیان مباحثی چون مباحث اخلاق اجتماعی و اخلاق سیاسی، عفت و غیرت­ ورزی تاکید کردند.

همچنین در خصوص راهکارهای عمومی‌سازی آثار پژوهشگاه تبادل نظر صورت گرفت.