پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ /۲۴ شوال ۱۴۴۳

مسیر

نرم افزار هزارویک داستان از زندگانی امام علی (ع)

 نرم افزار هزارویک داستان از زندگانی امام علی (ع)

 نرم افزار هزارویک داستان از زندگانی امام علی (ع)

در این نرم افزار مجموعه داستان هایی از جوانمردی ها و رشادت های امام علی (ع) در قالب برنامه ای به نام هزار و یک داستان آمده است.

این نرم افزار مذهبی روایتی از زندگی پر فضیلت امام علی (ع) است، که هزار و یک داستان درباره ی تولد، جوانمردی، حکایت های شگرف و ... سایر موضوعات در درون خود جای داده است. 

ارتباط در ایتا