شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

آیت‌ الله العظمی صافی:
سزاوار نيست كه بانوي مسلمان، در غرب و قلب اروپا بر حفظ حجاب اسلامي آن‌ گونه در برابر فشار هاي دولت‌ هاي آن ها مقاومت كند، ولى در كشور اسلامي عزيز ما ايران، ترك چادر مد و رايج شود و بعضي از دختران بدون چادر باشند.
آیت الله صافی

۲۱ تیرماه سالروز قيام خونين مسجد گوهرشاد مشهد مقدس عليه كشف حجاب در تقويم جمهوری اسلامی به نام روز «عفاف و حجاب» نامگذاری شده است.

حضرت آيت الله العظمی صافی گلپایگانی بدین مناسبت در نوشتاری با عنوان «مقابله با حجاب، محور دشمنی با فرهنگ اسلام» ضمن اشاره به اهمیت مسأله حجاب و مفاسد روشن اختلاط مردان و زنان، تاريخچه‌‌ ای از عداوت دشمنان اسلام با فريضه‌ ی حجاب را به اختصار بيان كرده و زنان مسلمان را به مراقبت بر حفظ حجاب و عفاف، سفارش كرده‌ اند. متن نوشتار معظم له بدين شرح است.

* حجاب، امتیاز زنان مسلمان

ركن قويم و اصيل «حجاب»، اساس و پايه‌ ای است كه بانوان مسلمان در جهان به آن ممتاز هستند و كرامت و شرافتي است كه به آن افتخار مي‌ نمايند؛ همان اصلي كه دشمنان اسلام به اهميت آن تا آنجا پي‌ برده‌ اند كه يكي از نخست‌ وزيران اسبق انگلستان در نطقي به صراحت مي‌ گويد: «مادامي كه كعبه، قرآن و حجاب در جوامع اسلامي باشد، ما نمي‌ توانيم سيادت و آقايي خود را داشته باشيم. بايد قرآن را بسوزانيم، كعبه را از بين ببريم (كه وهابيت را براي رسيدن به همين هدف به عربستان آوردند) و عفت و حجاب را از بانوان مسلمان بگيريم.»

* نقشه‌های استعمار علیه حجاب

از همين رو امان‌‌ الله‌ خان را در افغانستان آوردند كه مردم افغانستان، مجالي براي پياده‌ كردن نقشه‌ هاي استعماري به وي ندادند. كمال آتاتورك در تركيه روي كار آمد كه منجر به حكومتي سكولار شد و در ايران نيز رضا خان را علم كردند تا ريشه‌ ی دين را از جوامع اسلامي بخشكاند؛ اما پس از يك‌ صد و پنجاه سال، تلاش سياست‌ هاي استعماري در حجاب‌ زدايي ناكام ماند و با اين‌ كه در كشور هايي مثل تركيه، افغانستان و ايران، عوامل مزدور و بي‌ سواد و فاقد غيرت، مثل رضا خان و مصطفي كمال و امان‌‌ الله ‌خان را برانگيختند و به قوّه قهر و كشتار و حبس و زور و ارتكاب جنايات بسيار، به ميدان جنگ با حجاب اسلام آمدند، در برابر استقامت مسلمانان شكست خوردند و خودشان از صفحه‌ هاي ظلم و جنايت به دار البوار جهنم شتافتند.

* بیداری مسلمانان غیور در مقابل تهاجم دشمن

قوّت ايمان مسلمانان و التزام آن ها به سنن اسلامي و حجاب، در كمال استحكام متجلّي گرديد. در ايران ما ـ كه الحمدلله از بركت انقلاب اسلامي، حجاب و عفاف در جايگاه رفيع خود قرار گرفت ـ بيشتر بانوان متعهّد و متديّن به هويت خود، به حجاب به چادر افتخار مي‌ كنند.

در كشور تركيه، بازگشت به حجاب، روز به روز بيشتر و مقامات عالي اين كشور در اعاده اين هويت پيش قدم مي‌ باشند. در افغانستان ـ كه از همان روز اول امان‌‌ الله‌ خان را خلع نمودند ـ الحمدلله شجره طيّبه حجاب در شرايط فعلي و بيداري اسلامي هر روز شاداب‌ تر مي‌ شود.

هرچند دشمنان اسلام، دست از معارضه با آن بر نمي‌ دارند و با زنان محجّبه مسلمان در داخل كشور هاي خود جنگ دارند و با جعل قوانين ضد انساني، و حتی جريمه و ممنوعيت‌ هايي، فضا را بر مسلمانان ـ كه برخي از آنان از اساتيد دانشگاه‌ ها هستند ـ تنگ مي‌ كنند، اما با مقاومت و استقامت و اعتراضات قانوني آن ها مواجه مي‌ شوند؛ مانند همين جرياني كه در كشور به اصطلاح آزاد و متمدن فرانسه جاري است.

در اين كشور، زناني هستند كه علي رغم جريمه‌ هايي كه دولت معين كرده است اهتمام دارند حجاب خود را كاملاً رعايت كنند. البته در آنجا مؤسسه‌ اي تشكيل شد كه مي گويد: ما جريمه مي‌ دهيم، ولي زنانمان را بي‌ حجاب به خيابان‌ ها نمي‌ فرستيم.

* دیدگاه اسلام درباره مقام زن

مسأله مهم ديگر اين است ‌كه الان مي‌ خواهند فرهنگ اسلامي در رابطه با زن را تغيير دهند. فرهنگ پاك اسلام براي زن، همين خانه‌ داري مي‌ باشد كه برخي گمان مي‌ كنند بيكاري است.

اگر كارها را بر مبناي ثواب الهي و تقرب به خدا حساب كنيم، خانه‌ داري از عبادت‌ هاي بسيار بزرگ براي زن مسلمان است، و اين پست و مقام‌ هاي ظاهري زنان از نظر ارزش الهي به خانه‌ داري نمي‌ رسد.

در جامعه، كاري كه بر حسب وضع طبيعي بين زن و مرد توزيع شده است هر دو كار است، هر دو شريف است، هر دو بايد رعايت شود تا جامعه بر نظام درست برقرار باشد.

خانه‌ داري زن از اشرف كارها است. زن خانه‌ دار، بيكار نيست. مرد هم كه مشاغل بسا سخت بيرون را عهده‌ دار است؛ جهاد في سبيل الله است. كار هاي پر زحمت و سخت به عهده مرد است.

بعض افراد بي‌ اطلاع، نگاه ظاهري به غرب و اروپا و آمريكا مي‌ كنند، و يك زن را مي‌ بينند كه مثلاً وزير يا وكيل شده است، اما هزاران زن را كه در نهايت محروميت هاي اقتصادي گوناگون هستند نمي‌ بينند.

ا‌ن‌ شاء الله نظام جمهوري اسلامي ما در همه اين مسائل، نمونه باشد و همه روي حرفي كه زديم و به دنيا اعلام كرديم كه رژيم طاغوت بايد ساقط شود و دستورات قرآن و اهل بيت عليهم‌ السلام اجرا شود، پايدار بمانيم.

* لزوم استقامت بانوان مسلمان بر حجاب

البته با همه دشمني‌ هايي كه با اين مسأله مهم اسلامي شده است، اين مسأله در ميان چالش‌ هاي سياسي و سياست اسلام‌ زدايي استكباري حفظ شده است، و مسلمانان حتی در كشورهاي مسيحي از بعضی كشورهاي اسلامي بيشتر متعهدند كه پوشش مناسب داشته باشند.

ما به بانوان فاضل و شجاع كه در ميان آن سياست‌ ها در كشور هاي غربي، شخصيت اسلامي خود را با حجاب كامل اعلام مي‌ كنند، افتخار مي‌ كنيم. سزاوار نيست و دور از انتظار است كه بانوي مسلمان، در غرب و قلب اروپا بر حفظ حجاب اسلامي آن‌ گونه در برابر فشار هاي دولت‌ هاي آن ها مقاومت كند، ولى در كشور اسلامي عزيز ما ايران، ترك چادر مد و رايج شود و بعضي از دختران بدون چادر باشند! آنجا ايستادگي و قدرت ايمان و شجاعت و خودباوري باشد و اينجا گرايش به قهقرا و ترك سنت ها و شعار هاي مقدس انقلاب اسلامي ـ العياذ بالله ـ رايج شود!

وضعي كه فعلاً در بعضی اماکن متعارف شده ـ كه به هيچ وجه، بانوان بر مرجوحيت و ناخوشايند بودن كشف وجه توجه ندارند و با مردان بيگانه به طور مستمر، مثل مرد با مرد، يا زن با زن معاشرت و همكاري دارند و آن را عادت و رسم قرار داده‌ اند و در معابر و خيابان‌ ها و مجالس ظاهر مي‌ شوند ـ با مجموع تعاليم اسلامي ‌و جهاتي كه شارع مقدس در آن، حفظ كرامت والاي زن را در نظر گرفته، منطبق نمي‌ شود و با اين جمله بزرگ و پر معني قرآني كه حد رابطه زن و مرد بيگانه با هم اگر چه به صورت ارشاد و سفارش و توصيه آن را فرض كنيم، سازگار نيست: «ذلكُم أطهرُ لقُلُوبكُم و قُلُوبهن؛ هر نوع و هر وضعي كه با آن دل‌ مردان و زنان پاكتر بماند، آن مطلوب است.»

امروز در غرب، كار فساد بي‌ حجابي و اختلاط زن و مرد به جايي رسيده است كه از جلوگيري مفاسد آن عاجز شده و به مفاسد بسيار مخرب آن تن در داده‌ اند. در غرب طبق اخباري كه خبرگزاري‌ ها منتشر مي‌ كنند زن‌ ها در هر نهاد و مخصوصاً نهاد هاي ارتشي مورد اذیت و آزار مرد هاي مافوق هستند. زندگي راحت و آرام و انساني ندارند. مواليد تا حد چهل و هشت درصد در شناسنامه، بي‌ پدر معرفي مي‌ شوند.

* حجاب، حکم همه ادیان

ما بايد به تعاليم اسلام افتخار كنيم. سالم‌ ترين مجتمعات و جوامع، مجتمعات اسلامي است. تفكيك جنسيتي براي سلامت جامعه، شرط اساسي است. چادر و رعايت محرم و نامحرمي و اختصاص‌ يافتن بعضی مشاغل به زن، و بعضی مشاغل به مرد بر اساس همين تفكيك لازم جنسيتي و ترتيبات و ضوابط آن است.

در احكام شرع، جنبه‌ هاي جسماني و روحي مرد و زن ملاحظه شده است، و بر اساس صرف برتري‌ دادن يك جنس بر جنس ديگر دستور و برنامه‌ اي نيست. پيامبران همه به حجاب دستور داده‌ اند، و اختصاص به اسلام ندارد، و حكم ملازم زن و مرد است.

چندي پيش به يكي از وزراء در ايتاليا پيشنهاد كرده بودند كه زنان مسلمان را از روبند ممنوع سازد، جواب داده بود كه از كار و برنامه‌ اي كه حضرت مريم داشت كسي را منع نمي‌ كنم! يعني حضرت مريم طاهره(سلام الله علیها) هم حجاب كامل داشته‌ اند.

غرض آن كه بايد خواهران با فضيلت بر جوانب متعدد حيات زن و سياست‌ هايي كه هميشه براي تغيير هویت اسلامي ‌بانوان و در نتيجه تغيير هویت اسلامي‌ كل جامعه وجود داشته، احاطه و آگاهي يابند، و بتوانند تعهد خود را با سنن اسلامي، ‌بيش از پيش استحكام بخشند و خود را در برابر تبليغات سوء، مصونيت داده و بيمه نمايند.

منبع: حوزه

ارتباط در ایتا