پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

در پاسخ به چند سئوال؛
حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ به سئوالات مقلدان، احکام شرط بندی و نیز شرط بندی در ورزش های رایج مانند فوتبال و ... را بیان کردند.
سیستانی

پرسش:

چنانچه انسان با دوست خود قرار بگذارد که اگر مثلا در مسابقه پینگ پنگ هر کدام برد دیگری را مهمان کند، مثلا به صرف نوشابه، حال این کار برای هر یک از طرفین چه حکمی دارد و اصولا قرار ما با چه نیتی می تواند بلا اشکال باشد؟

پاسخ:

چنانچه به صورت شرط بندی باشد حرام است.

پرسش:

 میدانیم که شرط بندی حرام است آیا اگر بگوییم هر کس باخت مثلا بجای پول باید چند صلوات بفرستد باز هم حرام است ؟

پاسخ:

حرام نیست.

پرسش:

آیا در مسابقات فوتبال که تیم برنده پول میگیرد حلال است یا حرام؟

پاسخ:

اگر با شرط باشد حرام است.

پرسش:

آیا شرط بندی برای مسابقات اسب سواری حلال است یا حرام؟

پاسخ:

شرط بندی فقط بین افراد شرکت کننده در مسابقه حلال است.

پرسش:

شرط بندی در مقادیر جزئی مثل (نوشابه) اشکال دارد؟

پاسخ:

 اگر بعد از شرط بندی از روی رضایت بدهد اشکال ندارد.

پرسش:

شرط بندی حلال چیست ؟ و آیا می توانیم در ورزشهای رایج مثل فوتبال و یا امور دیگر شرط بندی نمود البته با رضایت طرفین؟

پاسخ:

شرط بندی حلال فقط در تیراندازی و اسب دوانی و وسائل جنگی کنونی، همچون تفنگ و هفت تیر می باشد.

نظرات

ايا در سايتي كه مثلا شانس خود را انتخاب كرده ابتدا خود پولي گذاشته است بعد بعد اينكه شانس درست در امد هديه اي به ان پولش ميگذارد و برميگرداند حرام است.
ارتباط در ایتا