دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ /۲۹ صفر ۱۴۴۴

مسیر

کتاب قضاوت های حضرت علی (ع)

کتاب قضاوت های حضرت علی (ع)

کتاب قضاوت های حضرت علی (ع)

مشخصات کتاب:
سرشناسه : شوشتری، محمدتقی، ۱۲۸۲ - ۱۳۷۴.
عنوان قراردادی : قضاء امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام.
عنوان و نام پدیدآور : قضاوتهای امیرالمومنین علی(علیه السلام)/ مولف محمدتقی تستری؛ مترجم علی محمد موسوی جزایری.
مشخصات نشر : قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۳۷۴.
مشخصات ظاهری : ۴۹۰ص.
فروست : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی ؛ ۷۴۰.
شابک : ۷۲۰۰ریال ؛ ۲۰۰۰ریال (چاپ چهارم) ؛ ۲۰۰۰ریال (چاپ پنجم) ؛ ۶۰۰۰ریال: چاپ هفتم: ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۰-۱۷۲-۶
یادداشت : کتاب حاضر تحت عنوان "داوریهای شگفت از حضرت علی بن ابیطالب امیرالمومنین" در ۲ جلد توسط همین مترجم در سال ۱۳۶۸ منتشر شده است.
یادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۷۹.
یادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۱.
یادداشت : چاپ ششم: بهار۱۳۸۴.
یادداشت : چاپ هفتم: بهار ۱۳۸۷.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

پیوستاندازه
PDF icon کتاب قضاوت های حضرت علی (ع), پی دی اف۲.۴۶ مگابایت

نظرات

خوب
کتابی برای نزدیکی بیشتر به دیدگاه اهل بیت؛
کتاب خیلی عالی ای است
ارتباط در ایتا