جمعه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ /۲۵ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

کتاب قضاوت های حضرت علی (ع)

کتاب قضاوت های حضرت علی (ع)

کتاب قضاوت های حضرت علی (ع)

مشخصات کتاب:
سرشناسه : شوشتری، محمدتقی، ۱۲۸۲ - ۱۳۷۴.
عنوان قراردادی : قضاء امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام.
عنوان و نام پدیدآور : قضاوتهای امیرالمومنین علی(علیه السلام)/ مولف محمدتقی تستری؛ مترجم علی محمد موسوی جزایری.
مشخصات نشر : قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۳۷۴.
مشخصات ظاهری : ۴۹۰ص.
فروست : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی ؛ ۷۴۰.
شابک : ۷۲۰۰ریال ؛ ۲۰۰۰ریال (چاپ چهارم) ؛ ۲۰۰۰ریال (چاپ پنجم) ؛ ۶۰۰۰ریال: چاپ هفتم: ۹۷۸-۹۶۴-۴۷۰-۱۷۲-۶
یادداشت : کتاب حاضر تحت عنوان "داوریهای شگفت از حضرت علی بن ابیطالب امیرالمومنین" در ۲ جلد توسط همین مترجم در سال ۱۳۶۸ منتشر شده است.
یادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۷۹.
یادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۱.
یادداشت : چاپ ششم: بهار۱۳۸۴.
یادداشت : چاپ هفتم: بهار ۱۳۸۷.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع نرم افزار: 
پیوستاندازه
PDF icon کتاب قضاوت های حضرت علی (ع), پی دی اف۲.۴۶ مگابایت

نظرات

خوب
کتابی برای نزدیکی بیشتر به دیدگاه اهل بیت؛