شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ /۲۶ شوال ۱۴۴۳

مسیر

نرم افزار آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)در گذشته و حال

نرم افزار آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)در گذشته و حال 

عناوین اصلی کتاب شامل:

مقدمه؛

فصل اول:ری در پهنه تاریخ؛ تاریخ سیاسی ری (قبل از اسلام)؛ تاریخ سیاسی ری (عصر اسلامی)؛

فصل دوم:شرح حال امام زادگان معزز آستان؛

فصل سوم:تاریخچه آستان حضرتعبدالعظیم حسنی(علیه السلام)؛

فصل چهارم:تولیت آستان(از ابتدا تا انقلاب اسلامی)؛

فصل پنجم:آستان مقدس حضرتعبدالعظیم(علیه السلام)در عصر حاضر؛

منابع و مآخذ

ارتباط در ایتا