پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ /۲۴ شوال ۱۴۴۳

مسیر

نرم افزار عبدالعظیم حسنی و روایات مهدویت

نرم افزار عبدالعظیم حسنی و روایات مهدویت

نرم افزار عبدالعظیم حسنی و روایات مهدویت 

عناوین اصلی کتاب شامل:

مقدمه؛

زندگانی عبدالعظیم حسنی؛

مقام او نزد ائمه اطهار؛

سخن امام هادی درباره وی ؛

نظر دانشمندان شیعه درباره او در سده چهار هجری؛

نظر دانشمندان شیعه درباره او در سده پنجم هجری ؛

نظر دانشمندان شیعه درباره او در سده هفتم ؛

نظر دانشمندان شیعه درباره او در سده هشتم ؛

و...

ارتباط در ایتا