شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ /۲۵ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

نسخه چاپ
پاسخ آیت الله العظمی مکارم:
آیت الله العظمی مکارم شیرازی به سؤالی مبنی بر جواز یا عدم جواز پخش تصاویر متخلفین رانندگی در تلویزیون پاسخ گفتند.
آیت الله مکارم شیرازی

پاسخ این مرجع تقلید به شرح ذیل است.

پرسش: آیا پخش تصاویر تخلف کنندگان رانندگی در تلویزیون جایز است؟.
پاسخ: 
با توجه به اینکه چهره تخلف کنندگان پخش نمی شود و این کار برای تذکر دادن به مردم می باشد، اشکالی ندارد.
دفتر آيت الله العظمی مکارم شيرازی/ بخش استفتائات
منبع: حوزه

ارتباط در ایتا