پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ /۱۷ ربيع الثاني ۱۴۴۲

مسیر

مطهره پیوسته
خدایا، از تو می خواهم ترس خود را در آشکار و نهان نصیب من کنی و در حال خشنودی و خشم، کلمه اخلاص را بر زبان من جاری کنی و در حال فقر و توانگری، میانه روی را شعار من سازی! خدایا! چنان که آفرینش مرا نیک کردی، سیرتم را نیز نیک کن!
عرفه؛ روز نیایش

اشاره
سیراب شدن از مغفرت الهی

از دعاهای حضرت امام سجاد(ع) در روز عرفه این است:
«خدایا، مرا شاکر و صابر و در چشم خویش خوار و در نظر مردم بزرگوار گردان! خدایا، در همه کارها عاقبت ما را به خیر کن و ما را از خواری دنیا و عذاب آخرت نگهدار! خدایا، مرا به علم توانگر ساز و به حلم زینت بخش و به تقوا عزیز کن و به عافیت زیبایی ده!
خدایا، از زوال[۱]نعمت و تغییر عافیت و غضب ناگهانی و همه چیزهایی که مایه ناخشنودی توست، به تو پناه می برم! خدایا، از اخلاق بد و اعمال بد و هوس های بد و بیماری های بد به تو پناه می برم! خدایا، سحرخیزی را بر امت من مبارک ساز!
خدایا، تو را به غیب دانی و قدرتی که بر آفرینش داری، سوگند می دهم تا هنگامی که زندگی را برای من بهتر می دانی، مرا زنده نگه دار و هنگامی که مرگ را برای من بهتر می دانی، مرا بمیران!
خدایا، از تو می خواهم ترس خود را در آشکار و نهان نصیب من کنی و در حال خشنودی و خشم، کلمه اخلاص را بر زبان من جاری کنی و در حال فقر و توانگری، میانه روی را شعار من سازی! خدایا! چنان که آفرینش مرا نیک کردی، سیرتم را نیز نیک کن!
خدایا، هرکس عهده دار کار امت من شد و بر آنها سخت گرفت، بر او سخت گیر و هرکس عهده دار کار امت من شد و با آنها مدارا کرد، با او مدارا کن!
خداوندا، یک لحظه مرا به خودم وا مگذار و چیزهای خوبی که به من بخشیده ای، از من باز مگیر!
خدایا، بر محمد و خاندان پاکش درود فرست؛ درودهای پربرکت و پاکیزه و فزاینده ای که صبحگاهان و شامگاهان در رسند و درود فرست بر ایشان و بر ارواح شان و کارشان را بر اساس تقوا فراهم آور و احوالشان را به سامان آر و ما را به رحمت خود در جایگاه امن و امان در کنار ایشان قرار ده، ای مهربان ترین مهربانان![۲]
پیامبران در سرزمین عرفات
عرفات، نام جایگاهی است که حاجیان در روز عرفه (نهم ذی الحجه) در آنجا توقف می کنند و به دعا و نیایش می پردازند و پس از برگزاری نماز ظهر و عصر به مکه مکرمه باز می گردند. درباره وجه تسمیه آن چینن گفته اند: جبرائیل۷ هنگامی که مناسک را به ابراهیم می آموخت، چون به عرفه رسید، به او گفت: «عرفت» و او پاسخ داد: آری. بنابراین، به این نام خوانده شد. همچنین، گفته اند سبب این نام گذاری آن است که مردم در این مکان به گناه خود اعتراف می کنند و برخی آن را به دلیل تحمل صبر و رنجی می دانند که برای رسیدن به آن باید متحمل شد؛ زیرا یکی از معانی «عرف»، صبر و شکیبایی و تحمل است.

منبع: اشارات - آذر ۱۳۸۸ - شماره ۱۲۷ - روز عرفه - روز نیایش
------------------------------------
پی نوشت:
[۱]. زوال: از بین رفتن، نابود شدن.
[۲]. منتخبی از دعای امام سجاد(ع) در روز عرفه، مترجم: حسین انصاریان.