جمعه ۲۸ شهريور ۱۳۹۹ /۳۰ محرم ۱۴۴۲

مسیر

نرم افزار غدیر از آدم تا خاتم

غدیر از آدم تا خاتم

عناوین اصلی کتاب شامل:

قرآن و ضرورت وجود حجّت در هر زمان؛
قرآن و نصّ بر امام؛
انتخاب اوصیا از دیدگاه قرآن؛
عواقب انکار نصّ بر امام علی علیه السلام؛
پی نوشت ها