چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ /۲ ربيع الأول ۱۴۴۴

مسیر

نرم افزار بر امام سجاد علیه السلام چه گذشت؟

بر امام سجاد علیه السلام چه گذشت؟

عناوین اصلی کتاب شامل:

وصیت امام حسین علیه السلام؛
دوران امام سجاد علیه السلام؛
وضعیت سیاسی دوران امام سجاد علیه السلام؛
حاکمان دوران امام سجاد علیه السلام؛
قیام توابین؛
قیام مختار؛
پیرامون شخصیت محمد حنفیه؛
دوران عبدالملک، حجاج، ولید، سلیمان، عمر بن عبدالعزیز؛
و...

ارتباط در ایتا