شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

نرم افزار امام حسین علیه السلام از زبان شهید مطهری

امام حسین علیه السلام از زبان شهید مطهری

عناوین اصلی کتاب شامل:

مقدمه؛
از نگاهی دیگر؛
سخنان معصومین؛
گزیده ای از خطبه و سخنان امام حسین؛
گزیده ای از خطبه حضرت زینب؛
پاورقی

ارتباط در ایتا