سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ /۱۷ ذو الحجة ۱۴۴۲

مسیر

برپایی نمایشگاه تصویری از زندگی آیت الله آصفی

حاشیه کنگره اسوه زهد،جهاد و اجتهاد آیت الله محمد مهدی آصفی. عکس از علی حبیبی
برپایی نمایشگاه تصویری از زندگی آیت الله آصفی
برپایی نمایشگاه تصویری از زندگی آیت الله آصفی
برپایی نمایشگاه تصویری از زندگی آیت الله آصفی
برپایی نمایشگاه تصویری از زندگی آیت الله آصفی
برپایی نمایشگاه تصویری از زندگی آیت الله آصفی
برپایی نمایشگاه تصویری از زندگی آیت الله آصفی
برپایی نمایشگاه تصویری از زندگی آیت الله آصفی
برپایی نمایشگاه تصویری از زندگی آیت الله آصفی
برپایی نمایشگاه تصویری از زندگی آیت الله آصفی
برپایی نمایشگاه تصویری از زندگی آیت الله آصفی
برپایی نمایشگاه تصویری از زندگی آیت الله آصفی
برپایی نمایشگاه تصویری از زندگی آیت الله آصفی
برپایی نمایشگاه تصویری از زندگی آیت الله آصفی
برپایی نمایشگاه تصویری از زندگی آیت الله آصفی
برپایی نمایشگاه تصویری از زندگی آیت الله آصفی
ارتباط در ایتا