مسیر

جعفر سبحانی
ابلاغ رسالت، وظیفه ای بر عهده روحانیان و از شؤون آنان است. هم چنان که از شؤون انبیا و اولیای الهی بوده است. تبلیغ گاهی زبانی و گاهی عملی است. در گذشته ...

منبع: پیام حوزه، شماره ۲۱

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon پایه ها و اصول تبلیغ۵۷۹.۰۹ کیلوبایت