پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

به نظر من چهار عنصر اساسی در منبر وجود دارد: ۱- مخاطب شناسی  ۲ – موضوع شناسی  ۳ – محتوا سازی ۴ – القاء محتوا
مخاطب شناسی یعنی چه ؛ اگر مخاطب شناس شدیم به دنبال آن نیاز سنج هم خواهیم شد.
من مخاطب را اینطور تقسیم بندی می کنم، مخاطب تشنه که برای شنیدن آمده و به زور نیامده است؛ مخاطب بی تفاوت داریم مثلا در مجلس ختم نشسته اگر مطلبی نظرش را جلب کرد، می شنود و اگر جلب نکرد نه.
مخاطب نوع طلب داریم؛ من خودم نوع طلبم وقتی پای منبری می روم دقت می کنم که آیا از این منبر مطلبی بیرون میاد یا نه و الا بلد باشم بلند می شوم
نوع دیگر مخاطب داوطلب است؛ دسته دیگر مخاطب مجبور است مثلا سخنرانی ده دقیقه ای بین دو نماز؛ مخاطب بدبین داریم مثلا به دانشگاهی برای سخنرانی می روید و از بدو ورود متوجه می شوید که از روحانیون خوششان نمی آید.
دسته دیگر مخاطب خوش بین است مثلا در سپاه سخنرانی دارید.

ارتباط در ایتا