چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ /۵ صفر ۱۴۴۲

مسیر

ابوالفضل بهرامپور
چرا تمام کارهای انبیا در تشویق و هشدار خلاصه می شود؟ برای اینکه اساسا تربیت افراد بشری، جز از راه مژده دادن و بیم دادن تحقق نمی پذیرد، زیرا تشویق و هشدار، مستقیما...
تأملاتی بر شیوه های تبلیغ و هدایت نبوی

منبع: روزنامه رسالت ۱۳۸۵.۸.۲۹

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon تأملاتی بر شیوه های تبلیغ و هدایت نبوی۷۷۹.۲۲ کیلوبایت

نظرات

کار خوبی است ولی ای کاش،.خواهران بیشتری شرکت میکردن وقتی من دیدم درآینده پردازی تنها شدم این کار را رها کردم چون تنها من بودم متاسفانه با یه عده برادر