پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

برای ارائه محتوا باید زمینه موجود در مخاطب مد نظر قرار گرفته شود کما اینکه سول گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) گاهی با استفهام سخنرانی خود را شروع می فرمودند و گاهی به نحو دیگر ... بسته به شرایط مکانی و زمانی نوع و نحوه ارائه محتوا باید متفاوت باشد.

ارتباط در ایتا