پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

یك جملة زیبا كه تجربة تاریخ نشان داده برایتان عرض بكنم و آن این است كه بی‌دینی در كرة‌زمین از كی شروع شده است؟

یعنی تاریخ شروع بی‌دینی، لائیك شدن، دهری شدن، ماتریالیست شدن، مشرك شدن از كی شروع شده است؟

از زمان بددینی دین‌داران بی‌دینی ازدل بد دینی دین‌داران در آمده است یعنی دین‌دار دیدند كه خودش مسائل دین را خیلی خوب بلد بوده ولی در عمل نه نمره‌اش صفر بوده خیلی خوب می‌آمده اخلاق را بیان می‌كرده ولی خودش آدم بد اخلاقی بوده خیلی خوب می‌آمده مسائل تربیتی را مطرح می‌كرده ولی خودش آدم بی‌تربیتی بوده است

و این بی‌دینی از توی خونه‌ها شروع شده است یعنی در جا در جامعه رخ نشان نداده است یا پدر دین‌دار بد دین یا مادر دین‌دار بد دین اثر منفی روی بچه‌هایشان گذاشته‌اند یا شوهر دین‌دار بد دین اثر منفی روی همسرش گذاشته این را خیلی ما باید دقت بكنیم كه توی خانه و در بین مردم خوش دین باشیم 

ارتباط در ایتا