مسیر

محمد لعل علیزاده
فرایند جهانی شدن در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قابل مطالعه است. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیرات تحولات ناشی از ظهور و گسترش تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی...

منبع: سفیر، شماره ۱۷

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon ۴۲۹.pdf۶۳۲.۶۵ کیلوبایت