شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

مُبلِّغ باید با مردم رفیق بشود خانه‌هایشان برود نشت و برخاست داشته باشد خاكی باشد بابا « هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الْأُمِّیینَ رَسُولاً مِنْهُمْ» «لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ» آقا منبر می‌آید و می‌رود وقت منبر می‌آید بالای منبر می‌رود تمام شد خداحافظ شما. این منبری موفق نیست.

منبری باید بنشیند باید رابطه داشته باشد با مردم باهاشون صبحانه، نهار، شام بخورد بعد هم ارتباط تلفنی.

ارتباط در ایتا