جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ /۲۵ شوال ۱۴۴۳

مسیر

دریافت ویدئو

استاد قرائتی در جواب یکی از حضّار که چه کنیم که وقتی احکام میگیم مردم خسته نشوند ... ایشان اینطور پاسخ داد که من چند وقت پیش قصد داشتم که یک کتابی بنویسم که اینطور باشد که مثل رکاب انگشتر من قالب رو یه طوری قشنگ درست کنم و احکام علما رو مثل نگین روی آن به جا سوار کنم اینطور که ...

ارتباط در ایتا