پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

آیه قرآن درباره راهپیمایی که من در تلوزیون گفتم ... / وقتی من این آیه را گفتم مرحوم فلسفی خیلی منو مورد تفقّد قرار داد ... / ولا یطئون موطئاً یغیظ الکفّار ... / این طور نیست که راهپیمایی فقط مسئله سیاسی باشد بلکه قرآنی هم هست ... آخه ما گیرمون در اینه که وقتی در قرآن آیه سیاسی هست به مردم نمیگیم بعد مردم فکر می کنند دین جدا از سیاست است

ارتباط در ایتا