دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ /۳ صفر ۱۴۴۲

مسیر

آمار طلاق به علت خیانت در فضای مجازی

دریافت ویدئو

در تحقیقاتی که در مورد طلاق و آثار دیگر فضای مجازی در آمریکا و انگلستان و کشورهای دیگر انجام گرفته ، آمار و ارقام عجیبی هست.../آکادمی آمریکایی مطالعه وکلای خانواده گزارش می دهد که ۶۵ درصد طلاق ها به خاطر صرف حضور در فیسبوک هست.../ در مجله کامپیوتر و رفتار انسانی گزارشی درباره آمار طلاق های ایالت آمریکا داده است که بین استفاده از فضای مجازی و کاهش کیفیت زندگی زناشوئی یک رابطه قوی است که براساس تحقیقات آماری ۲۰ درصد افزایش سالانه حضور کاربران در فیسبوک معادل افزایش ۲.۱۸ درصدی و ۴.۳۲درصدی در نرخ طلاق است.