پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

نوشتند که ارائه راهکار بدهید برای در امان ماندن از آسیب های فضای مجازی.../ فضای مجازی همانطور که عرض کردم یک موضوعی است که به هر حال الان یکی از واقعیت زندگی ماست و بنابر این به نظر می‌رسد که ما نمی‌توانیم با فیلتر کردن آن با او در بیافتیم پس باید آن را بپذیریم و تلاش کنیم در هر محیطی این مباحث به زبان آنها طبق همان سطح بندی شود مثلاً مخاطب در معرض خطر است یانه که باید طبق آن ارائه داد...

ارتباط در ایتا