مسیر

تولید نرم افزار محتوایی از اهداف مرکز تحقیقات نور

از اهداف مرکز نور تولید نرم افزارهای محتوایی و ارائه آن، و آماده کردن بسترهای لازم برای تولید است. ارائه محتوا، تسهیل در امر پژوهش، نشر علوم اسلامی و معارف اهل بیت از دیگر اهداف مرکز نور است. اگر این محتوا با امکانات فناورانه همراه شود یک نرم افزار محتوایی خواهیم داشت.

دانلود حجم
دریافت فایل ۵.۳۶ مگابایت