شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

نرم افزارها با حجمی که دارند باید سبک سازی شوند تا در قالب یک نرم افزار اندرویدی ارائه شوند. کارهایی در دست اقدام است که طوری سبک سازی شود که با تعداد کتاب های زیاد انجام شود. نرم افزار کتابخوان همراه نور توسط مرکز تولید شده است که ۶۰۰۰ جلد کتاب در آن وجود دارد.

ارتباط در ایتا