مسیر

ویژگی ها و اهمیت پیام های غیر کلامی (۲)

- پیام های غیر کلامی نسبت به پیام های کلامی ، صادقانه تر به نظر می رسند ،؛ چون دروغگویی کلامی برای انسان راحت تر است ولی به طور غیر کلامی دروغ گفتن سخت است ، چون در اختیار خود انسان نیست و کاملا بی اختیار می باشد.

دانلود حجم
دریافت فایل ۶.۹۶ مگابایت