مسیر

با مشارکت مراکز حوزوی؛
حجت الاسلام روستا آزاد با تقدیر و تشکر از این حرکت در راستای ترویج کتابخوانی اظهار داشت: از همان روزهای ابتدایی که حجت الاسلام ملکی این ایده را مطرح کردند، از فکر ایشان استقبال شد.

به گزارش خبرنگار بلاغ ششمین جلسه ستاد ترویج فرهنگ کتابخوانی حوزه های علمیه، بیست و دوم آذر ماه با حضور مراکز مختلف حوزوی در سالن جلسات دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این جلسه با حضور حجت الاسلام و المسلمین سعید روستا آزاد معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و حجت الاسلام والمسلمین حمید ملکی معاون تهذیب و تربیت حوزه های علمیه به بررسی راهکارهای افزایش انگیزه ی طلاب در امر کتابخوانی پرداخته شد.

این سلسله جلسات با مشارکت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، معاون تهذیب حوزه های علمیه، مرکز خدمات حوزه های علمیه، جامعة الزهرا (س)، جامعه المصطفی (ص) و مرکز مدیریت خواهران برگزار می شود.

در این جلسه حجت الاسلام روستا آزاد با تقدیر و تشکر از این حرکت در راستای ترویج کتابخوانی اظهار داشت: از همان روزهای ابتدایی که حجت الاسلام والمسلمین ملکی این ایده را مطرح کردند، بنده بسیار خوشحال شدم و از فکر ایشان استقبال نمودم.

وی با اشاره به مشکلات احتمالی در این مسیر گفت: اگر این کار به صورت ستادی مطرح شود بازخورد بهتری را به همراه خواهد داشت؛ هر یک از مراکز شرکت کننده مخاطب خاص خود را دارند و به تبع آن پیشنهادات منطبق با مخاطب هدف خود را ارائه خواهد داد.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با ارائه ی پیشنهادی افزود: بهتر است ستادی جهت اجرای مسابقات کتابخوانی کتب پیشنهادی برای مخاطبان عام را ارائه کند و هر یک از مراکز، ستادی کارشناسی برای برگزاری مسابقات کتابخوانی ویژه مخاطبین هدف خود ایجاد کنند.

حجت الاسلام روستا آزاد با بیان تفاوت نگرش ها و اولویت ها گفت: ممکن است مرکزی مانند دفتر تبلیغات اسلامی موضوع ولایت فقیه را در اولویت خود قرار دهد که این موضوع برای مخاطبان مراکز دیگر در اولویت نباشد، یا حتی موضوعی مناسب حوزه ی علمیه ی یکی از استان های کشور باشد که برای حوزه ی علمیه ی استان دیگر نامناسب باشد. از این رو هر مرکز باید مخاطب خاص خود را شناسایی کند و بر اساس نیاز مخاطب خود کتاب پیشنهاد کند.

وی  با اعلام رضایت از این طرح مهم بیان داشت: با توجه به این که این کار برای اولین بار در حال اجراست باید به صورت گسترده آغاز نشود. کار باید با یک کتاب شروع شود و پس از بازخورد گیری، با نگاه جامع تری ادامه پیدا کند.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به وضعیت اقتصادی طلاب و گرانی کتب اظهار داشت: متاسفانه انتشارات روی کتب پر فروش تخفیف زیادی نمی دهند و حل این معضل این نیازمند به تدبیر است.

در بخش دیگری از این جلسه، حجت الاسلام والمسلمین ملکی پس از تقدیر و تشکر از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و سایر مراکز شرکت کننده در این طرح، به بیان نظرات خود پرداخت.

وی با اشاره به حضور مراکز حوزوی شرکت کننده اظهار داشت: یکی از برکات این طرح را آشنایی مراکز مختلف حوزوی با قابلیت ها و فعالیت های یکدیگر است.

حجت الاسلام ملکی با اشاره به تعدد مراکز و کتب معرفی شده اظهار داشت: فرصت تأیید محتواهای ارائه شده نیست و باید به کارشناسان مراکز اعتماد کرد.

معاون تهذیب و تربیت حوزه های علمیه با اشاره به اشکال مختلف برگزاری مسابقه کتابخوانی به بیان یک راهکار پرداخت و گفت: با توجه به تعداد زیاد کتاب و مرکز شرکت کننده امکان برگزاری مشترک مسابقه وجود ندارد و باید هر مرکز مسابقه را بر حسب مخاطب خود برگزار کند.

وی با تقدیر از فعالیت های انجام شده بیان داشت: این دغدغه مقدس است و متأسفانه در جاهای دیگر چنین دغدغه ای نیست. اهمیت این ستاد در کار مشترکی است که باید انجام دهند.

در ابتدای این جلسه مهندس پهلوانی به معرفی نرم افزار پژوهان پرداخت.

گزارش تصویری