دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ /۲۳ ربيع الثاني ۱۴۴۳

مسیر

- بعد هیجانی بیشترین و سریعترین تغییرات را در دیگر ابعاد مختلف انسان بوجود می آورد.

ارتباط در ایتا