جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ /۶ شوال ۱۴۴۱

مسیر

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی:
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به هدف گیری دشمن بر روی کاهش امید در جامعه گفت: محک مترین سنگر که می تواند امیدبخشی را به مردم تزریق کند، صحنه منبر و تبلیغ است.
سعید روستا آزاد

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین سعید روستا آزاد در گردهمایی نخبگان تبلیغی فعال در عرصه تعمیق ایمان و باورهای دینی و جمعی از مبلغان نخبه که در پژوهشگاه علوم و فرهنک اسلامی برگزار شد، با بیان این که تمام برنامه ریزی های دشمن به این سمت است که مردم از نظام جمهوری اسلامی و ظرفیت های آن ناامید شوند، اظهار داشت: تنها ظرفیتی که می تواند به مردم امیدبخشی داشته باشد، ظرفیت تبلیغی حوزه علمیه است.
وی گفت: محکم ترین سنگر که می تواند امیدبخشی را به مردم تزریق کند، صحنه منبر و تبلیغ است و ما امیدواریم بتوانیم برای افزایش تأثیر تبلیغ، قدم هایی را برداریم.
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به تبلیغ مؤثر مبلغان در گذشته و آثار خوبی که از آن بر جای مانده است، خاطرنشان کرد: در مهدیه ای که مرحوم کافی در شهر رشت تأسیس کرده اند، هنوز بعد از ۴۰ سال مردم هر جمعه دعای ندبه را با صوت سخنرانی ایشان برگزار می کنند و نکته جالب این است که تا سال ۱۴۰۴ لیست بانیان آن مهدیه تکمیل شده است که نشان دهنده آثار تبلیغی مبلغان است.