مسیر

حجت الاسلام والمسلمین یحیی کمال
مدیرکل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی؛
حجت الاسلام یحیی کمال گفت: هدف از برگزاری این دوره های آموزشی ارتقاء توانمندی مبلغان خواهر در زمینه تبلیغ تخصصی است.

حجت الاسلام یحیی کمال مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار بلاغ، بیان داشت: به منظور بکارگیری بیشتر از ظرفیت مبلغان خواهر دفتر تبلیغات اسلامی در عرصه اعزام های تخصصی متناسب با میزهای تخصصی تعمیق باورها، سبک زندگی و مصرف کالای فرهنگی و ... یک دوره آموزشی ۱۶ ساعته با حضور خواهران مبلغه در سالن رضوان معاونت فرهنگی وتبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی آغاز شده است.
وی هدف از برگزاری این دوره های آموزشی را ارتقاء توانمندی مبلغان خواهر دانست و گفت: مبلغان باید در تبلیغ تخصصی و در عرصه تعمیق باورهای دینی و نیز پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی از توانمندی کافی برخوردار باشند.
حجت الاسلام کمال با بیان نقش مهمی که بانوان در این عرصه دارند افزود: بانوان در فرهنگ سازی و سبک زندگی نقش بسیار مهمی دارند و تبلیغ تخصصی مصرف کالای فرهنگی با نگاه ویژه به توانمند سازی قشر بانوان اهتمام ویژه خواهد داشت.