چهارشنبه ۲ تير ۱۴۰۰ /۱۳ ذو القعدة ۱۴۴۲

مسیر

۱

کارشناس فضای مجازی از پلیس فتا: کنترل نوجوانان در فضای سایبری از سوی والدین باید جدی گرفته شود

۲

تصاویر / اولین جلسه دوره آشنایی مبلغان با راهکارها و چالش های فضای مجازی در خانواده

۳

مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی اجتماعی قوه قضائیه: سبک زندگی جدید رشد آسیب های اجتماعی را دو برابر نرخ رشد جمعیت قرار داده است

۴

تصاویر / دومین جلسه دوره آشنایی مبلغان با راهکارها و چالش های فضای مجازی در خانواده
۵

دکتر محمد لسانی: نا آگاهی در فضای مجازی باعث به وجود آمدن پدیده چند شخصیتی در افراد می شود

۶ تصاویر / سومین جلسه دوره آشنایی مبلغان با راهکارها و چالش های فضای مجازی در خانواده

۸

صوت | اولین جلسه دوره آشنایی مبلغان با راهکارها و چالش های فضای مجازی در خانواده | سرگرد فرازپور

۹

صوت | دومین جلسه دوره آشنایی مبلغان با راهکارها و چالش های فضای مجازی در خانواده |دکتر زنگانه
۱۱ صوت | سومین جلسه دوره آشنایی مبلغان با راهکارها و چالش های فضای مجازی در خانواده | دکتر محمد لسانی
۱۲ دوره آشنایی مبلغان با راهکارها و چالش های فضای مجازی در خانواده برگزار می شود
 
ارتباط در ایتا