جمعه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ /۲۵ رمضان ۱۴۴۲

مسیر

سفر معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی به استان کرمانشاه