پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

هیئتی ها یا علی دارد محرم می رسد اهل عالم دارد از ره ماه ماتم می رسد
 پیامک‌های ویژه شب دوم محرم (ورود کاروان به کربلا)

پایگاه اطلاع رسانی بلاغ|  پیامک‌های ویژه شب دوم محرم (ورود کاروان به کربلا)
 

پیامک برای ورود کاروان امام حسین به کربلا

تسلیت ایام محرم

هیئتی ها یا علی

دارد محرم می رسد

اهل عالم دارد از ره ماه ماتم می رسد

پیامک برای ورود کاروان امام حسین به کربلا

اول محرم است

خدایا تو رابه ابروے زینب

به بےقرارےرقیه

به غیرت عباس

به جوانےقاسم

به حرمت موےسفیدارباب

هردستےبه سوےتوبلندشد

خالےبرنگردان

پیامک برای ورود کاروان امام حسین به کربلا

ماه خون ماه اشک ماه

ماتم شد ؛

بر دل فاطمه داغ عالم شد

فرا رسیدن ماه محرم

رابه عزادارن راستینش

تسلیت عرض میکنیم

پیامک برای ورود کاروان امام حسین به کربلا

زمان رو شدن دست روزگار هم آمد

زمان دعوت مهمان بـه کارزار هم آمد

بـه میزبانی شان لشگر پیاده رسید و

ز شام و کوفه سپس لشگر سوار هم آمد

پیامک برای ورود کاروان امام حسین به کربلا

خدا بـه خیر کند صحنه را رباب نبیند

کـه چله چله کمانگیر و نیزه دار هم آمد

رسید قافله و محض پیشواز سه ساله

فقط نه بازوی نیلی کـه چشم تار هم آمد

مصیبتیست ز هر سمت ؛ جسم یوسف زهرا

کـه سنگ گر ز یمین آمد از یسار هم آمد

پیامک برای ورود کاروان امام حسین به کربلا

صدای یا ابتای رقیه کشت مرا کـه

صدای عمه عَلَیکُنَّ بِالفََرار هم آمد

سری بـه نیزه و دِیر و تنور رفت و پس از آن

بـه بزم آلت لهو و می و قمار هم آمد

پیامک برای ورود کاروان امام حسین به کربلا

صدای ناله ی زینب مدینه رفت نه تنها

کـه تا بـه شش جهت عرش کردگار هم آمد

برای مستمعت روضه خوان بگو سندش را

فقط نه شوشتری گفته در بحار هم آمد

پیامک برای ورود کاروان امام حسین به کربلا

داره بوی جدایی

این سرزمین برادر

دمی بنگر حسین جان

بر گریه های خواهر

می بینم اون روزی رو

رو زمین پیکر توست

ماه زیبای زینب

روی نیزه سر توست

پیامک برای ورود کاروان امام حسین به کربلا

میدونم کـه این زمین تـو رو از مـن میگیره

دعا کن کـه پیش پات خواهر تـو بمیره

داره بوی جدایی این سرزمین برادر

دمی بنگر حسین جان

بر گریه های خواهر

پیامک برای ورود کاروان امام حسین به کربلا

مادرم گفته با مـن

قصه ی این بیابان

گفته اینجا سر تـو

میره بر نی حسین جان

پاره پاره پیکرت

می مونه تـو کربلا

بعد تـو آتیش میشه

شعله ور تـو خیمه ها

ارتباط در ایتا