جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ /۲۵ شوال ۱۴۴۳

مسیر

نرم افزار مناسک نوین

نرم افزار مناسک نوین

مناسک نوین مطابق با فتاوای مراجع معظم تقلید

پیوستاندازه
Binary Data نرم افزار مناسک نوین, اندروید۴.۷۲ مگابایت
PDF icon نرم افزار مناسک نوین, فرمتpdf۱.۷۷ مگابایت
ارتباط در ایتا