دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ /۲۹ صفر ۱۴۴۴

مسیر

نظم و انضباط از ضروریات انجام هر کاری است مخصوصا کارهای گروهی که تعداد برنامه و فعالیت در آن بیشتر از کارهای انفرادی است پس برای اینکه یک گروه در زمان تعیین شده بنتیجه ی مطلوب خود برسد باید رعایت آن را سرلوحه ی برنامه ی کاری خود قرار دهد.
تبلیغ گروهی
۵. تقویت روابط

هر چقدر روابط اعضای گروه سالمتر و صمیمی تر باشد کارها سریع تر وزودتر انجام می گیرد
برای تقویت روابط گروه باید رحیه ی حس اعتماد  و اغماض و درک گروه و نگهداشتن اسرار گروه را باید جدی گرفت.[۱]

۶. اعتماد سازی

اگر در میان اعضای گروه اعتماد حاصل شود مانع تفرقه و جدایی و نفوذ دیگران خواهد بود در این صورت است که تیم به پیشرفت مطلوب و بقا و حیات کامل خواهد رسید.[۲]

۷. انضباط

نظم و انضباط از ضروریات انجام هر کاری است مخصوصا کارهای گروهی که تعداد برنامه و فعالیت در آن بیشتر از کارهای انفرادی است پس برای اینکه یک گروه در زمان تعیین شده بنتیجه ی مطلوب خود برسد باید رعایت آن را سرلوحه ی برنامه ی کاری خود قرار دهد.[۳]
در نظم و انسجام کارها از اتلاف وقت جلوگیری خواهد شد در حقیقت کارها در همان باراول تنظیم و به نتیجه می رسد.[۴]

منبع:

۱. جان ماکس ول،۱۷ اصل کارتیمی،مترجم:شهروز فرهنگ،موسسه فرهنگی الماس دانش،دوم،۱۳۸۹
۲. معاونت فرهنگی و تربیتی موسسه امام خمینی،مدیریت برنامه ریزی و زمان،پنجم,۱۳۷۹

پی نوشت:
۱. جان ماکس ول،۱۷ اصل کارتیمی,ص۵۳
۲. همان,ص۷۰
۳. همان,ص۸۹
۴. معاونت فرهنگی و تربیتی موسسه امام خمینی،مدیریت برنامه ریزی و زمان،ص۴۹
 

ارتباط در ایتا