سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ /۱۲ ربيع الثاني ۱۴۴۱

مسیر

محمدكاظم جعفرزاده فيروزآبادى
محمد[ صلي الله عليه و آله] با اين صفت ممتاز است كه تمام كارهايش از روي وحي (و الهام) بوده است. او نه قديس و نه ملك بود و هيچ صفتي كه او را به غيربشر منتسب كند، نداشت.
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم

ار. اف. بودلي:
محمد[ صلي الله عليه و آله] با اين صفت ممتاز است كه تمام كارهايش از روي وحي (و الهام) بوده است. او نه قديس و نه ملك بود و هيچ صفتي كه او را به غيربشر منتسب كند، نداشت.
هيچ گونه امتياز مادي و رفاهي بر مسلمانان عادي نداشت. نه نام خاصي و نه مال زيادي و نه زندگاني مخصوصي داشت. فقط شخصيت والايش بود كه او را ممتاز مي ساخت.[۱]
اورينگ (تاريخ نگار امريكايي):[۲]
آخرين پيامبر، محمد[ صلي الله عليه و آله] داراي اخلاق شايسته و زندگي ساده و آراي عالي و تفكر عميقي بود. سخنان كوتاه و زيباي او داراي معناهاي بزرگ و عميقي است. پس واقعا او مقدسي است با كرامت.[۳]
اميال برنامكارم (خاورشناس فرانسوي):[۴]
من خواستم شخصيت محمد[ صلي الله عليه و آله] را به صورت واقعي تا آنجا كه قدرت دارم، مجسم كنم... او با كمال اعتماد به خود نشو و نمو كرد. بزرگ و كوچك در كارهاي خود جهت مشورت به او مراجعه مي كردند. او زندگي خود را با زحمت از دست مزد خود مي گذراند. او ثروتي نداشت و به دست مزد خود اكتفا مي كرد. سرمايه او در جواني راست گويي و امانت داري و پاك دامني و اخلاص بود. به خدا سوگند، همين صفات كمال، بهترين و پرارزش ترين ثروت هاست. آري، چنين بود اوصاف شايسته محمد[ صلي الله عليه و آله] در ميان اجتماعي كه نه اخلاق داشت و نه كمال را درك مي كرد.[۵]
توماس كارلايل:
ما در تاريخ ديده ايم كه اين مرد در طول حيات و در مدت زندگاني خود، هميشه استوار و در راه هدفش پابرجا، داراي عزمي قوي، همتي عالي، مهربان، دل سوز، نيكوكار، پرهيزكار و در كارهاي خود بسيار جدّي بود و پشتكار عجيبي داشت و بااخلاص، دل پذير و معمولاً متبسم بود.[۶]
جان بروا:
اخلاق محمد[ صلي الله عليه و آله] بي نظير بود. او علاقه شديدي به فقيران و كودكان داشت و با آنها انس مي گرفت و وسايل آسايش آنان را فراهم مي ساخت. به هر قلبي نزديك بود. هميشه متبسم بود (و لبخند شيريني) بر لب داشت. شيرين سخن مي گفت. چيزي را ذخيره نمي كرد. هرچه به دستش مي رسيد، به ديگران مي داد. كم حرف مي زد. باوفا بود و كسي نمي تواند چون او وفادار باشد.[۷]
گوستاو لوبون:
[حضرت محمد صلي الله عليه و آله] فوق العاده بر نفس خويش مسلط بود. كم سخن مي گفت، ولي زياد فكر مي كرد. داراي عزم و اراده بي نهايت قوي بود. اگرچه وارستگي و سادگي وي حيرت انگيز بود، با اين حال فوق العاده مقيد بود كه هميشه خود را تميز و پاكيزه نگاه دارد. در تمام عمر حتي اوقاتي كه ثروتمند بود، هيچ وقت كارهاي شخصي خود را به ديگري واگذار نمي كرد. قوت و توانايي او در تحمل مشقت و رنج كار فوق العاده بوده است. يكي از غلاماني كه مدت هيجده سال در خدمت وي به سر برده است، مي گويد: «در تمام اين مدت، يك حركت يا سخن ملامت آوري از پيامبر مشاهده نكردم». در جنگ، بي نهايت دلير بود و از هيچ خطري فرار نمي كرد. با اين وصف، هيچ وقت هم بدون جهت خود را به مخاطره نمي انداخت و آن بي باكي و تهوري كه عموما در عرب ديده مي شد، در او نبود.[۸]
دو ميلي:
محمد[ صلي الله عليه و آله] داراي روحي بردبار و همواره متوجه خدا بود. او عاطفه قوي و ديانت عميقي داشت كه وي را وا مي داشت مردم را به سوي دين جديد دعوت كند... آن نيروي بسيار قوي محمد[ صلي الله عليه و آله] كه بر ملت ها سيطره داشت، چنان نيرويي به اشخاص مي داد تا تأثير بسزايي بر انسانيت بگذارند.[۹]
واشنگتن ايروينگ:
تمام رفتار پيامبر [حضرت محمد صلي الله عليه و آله] كاشف از رحمت عظيمي در كيان وجود اوست. او بسيار كم خوراك بود و زياد روزه مي گرفت. ميلي به خوشي و خوش گذراني نداشت. نسبت به دنيا زاهد بود. در پوشاك به سادگي تمايل داشت. در عين حال، زيبايي منظر را بسيار مراعات مي كرد. لباس هايش از پشم يا پنبه يمني بود. او در همه چيز به پاكيزگي و تميزي ممتاز بود. عادل بود. رفتار او با ثروتمندان و نيازمندان و فقيران و دوستان و ناآشنايان و قوي دستان و بيچارگان يكسان و مساوي بود. مردم، او را به اين جهت كه از آنها استقبال شاياني مي كرد و به شكايات آنان گوش مي داد، دوست مي داشتند. پيامبر، خوش طبع، رحيم و بردبار بود.
اَنَس مي گويد: «از هشت سالگي در خدمت پيامبر بودم و با اينكه بسياري از چيزها را تلف و ضايع مي كردم، در اين مدت طولاني، كوچك ترين اهانتي از پيامبر نديدم».[۱۰]
ديسون:
او [حضرت محمد صلي الله عليه و آله] خيلي پاكيزه بود. خيلي باحيا و باعفت بود. بيش از يك دختر جوان حيا داشت. هنگامي كه از چيزي خوشش نمي آمد، اصحابش از سيماي مباركش مي فهميدند. خنده رو و گيرا بود. از روي حيا و بزرگي، چيزي را كه كسي دوست نداشت، به رُخش نمي كشيد. هميشه بشّاش و ملايم بود. سنگدل و بدخوي، عيب جو يا چاپلوس نبود.[۱۱]
توماس كارلايل:
او [حضرت محمد صلي الله عليه و آله] مردي بود داراي طبعي آرام، مزاجي گرم و آتشين و در عين حال، معتدل. طينتي صاف و صادق داشت. خوش فهم و پر از نور بود. فطرتا مردي عظيم بود.[۱۲]
جرجيس سول (دانشمند انگليسي):
محمد[ صلي الله عليه و آله]، بهترين و نيكوترين اخلاق را داشت. او منزّه از هر بدي و پليدي بود. كسي بود كه براي اصلاح اخلاق بشر قيام كرد.[۱۳]
راماكريشنا رائو:
سوابق تاريخي نشان مي دهد كه هم دشمنان و هم دوستان معاصر محمد[ صلي الله عليه و آله]، خصوصيات متعالي، صداقت بي نقص، فضايل، صميميت و قابل اعتماد بودن پيامبر اسلام را در تمام زمينه هاي فعاليت بشري به رسميت شناخته اند. حتي يهوديان و افرادي كه به او ايمان نياوردند، حكميت او را براي حل مناقشات فردي خود مي پذيرفتند.[۱۴]

 

منبع: مجله پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله از نگاه ديگران/مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما
----------------------------
پی نوشت:
[۱] اسلام از ديدگاه دانشمندان جهان، ص ۲۰۶، به نقل از: حيات محمد، ص ۴۰۷
[۲] . Ouring.‎
[۳] . اسلام از ديدگاه دانشمندان جهان، ص ۶۰۱ ، به نقل از: محمد و علماء الغرب، ص ۱۲۶
[۴] . Emyal Berna Macarem.‎
[۵]  اسلام از ديدگاه دانشمندان جهان، ص ۶۰۲، به نقل از: محمد و علماء الغرب، ص ۹۲.
[۶]  همان، ص ۱۸۸.
[۷] . همان، ص ۲۴۰، به نقل از: محمد؛ نابلئون السماء، ص ۲۴.
[۸]  تمدن اسلام و عرب، ص ۱۱۹.
[۹]  اسلام از ديدگاه دانشمندان جهان، ص ۵۱۴، به نقل از: العلم عند العرب، ص ۷۵.
[۱۰] . اسلام از ديدگاه دانشمندان جهان، ص ۲۶۶، به نقل از: حيات محمد، صص ۲۹۰ و ۲۹۲.
[۱۱] . نظريه دانشمندان جهان درباره قرآن و محمد، ص ۱۰۴.
[۱۲] . محمد صلى الله عليه و آله در اروپا، ص ۳۵۲.
[۱۳]  نظريه دانشمندان جهان درباره قرآن و محمد، ص ۷۵.
[۱۴] پيامبر اعظم در بيان غير مسلمانان، ص ۱۰.