پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ /۱۳ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

تبلیغ فرآیندی است که در آن مبلغ به تعلیم و تذکر به مخاطب می پردازد، این تعریف را برای آن کردم که کسی تصور نکند تبلیغ صرفا تذکر و یادآوری است.
یعنی مثلا شب بیست و یکم ماه رمضان فقط بگوییم توبه خوب است و اینچنین و آنچنان است، غیبت بد است و ... این ها همه تذکر است، بخشی از تبلیغ؛ تعلیم است حداقل ۳۰% ، یعنی وسط امر تبلیغ باید یک شبهه ای از مخاطب حل شده و یک ارتقاء علمی مخاطب پیدا کند، در واقع راهی نسبت به مسائل اعتقادی برای او پیدا شود؛ ممکن است مسقیم نباشد اما در ضمن تبلیغ باید این ارتقاء انجام شود.

ارتباط در ایتا