پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰ /۲۳ جمادى الآخر ۱۴۴۳

مسیر

زياد كردن محفوظات
چگونه اين كار را بكنيم؟
گاهي سؤال مي‌ كنند آقا شما چگونه اين شعر را حفظ كرده‌ ايد، خطبه، سخنراني، و ... . من عرض كردم بنده برگه‌ مي‌ آورم و مي‌ خوانم از روش؛ يك بار دو، سه بار ولو از رو خواندن، يك وقت آدم مي‌ تواند با يك بار حفظ بكند چه بهتر يك وقت نمي‌ تواند، چه اشكالي دارد.
در گذشته طلبه‌ ها وقتي مي‌ رفتند تبليغ از خطبه‌ هاي نهج البلاغه چندين خطبه حفظ بودند، خطبه ۳ نهج البلاغه، نامه ۴۵ نهج البلاغه خطبه حضرت زهرا(سلام الله علیها)، حضرت زينب(سلام الله علیها)، امام حسين(علیه السلام).
نكته اين شد كه محفوظات را زياد بكنیم ولي به دليل نبودن محفوظات زياد از نوشتن روي برگه غفلت نكنيم، خودمان را محروم نكنيم، هنوز هستند كساني كه رويشان نمي‌ شود كاغذ دست بگيرند، علما و مراجع ما دست مي گيرند، رهبري حتي بعضي از جملات حساس را از روی برگه نگاه مي‌ كنند ، چه مانعي دارد.

ارتباط در ایتا